ДВИЖЕЊЕ НИЗ ПЛАНИНА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

 In Комисија за планинарски водичи, Центар за Стручно Оспособување

ДВИЖЕЊЕ НИЗ ПЛАНИНА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ
Во планините важат други законитости отколку во долините. Тие што сакаат да ги посетуваат планините, треба да ги познаваат тие законитости и да им се прилагодуваат. Следуваат неколку насоки за посигурна посета на планините во зимски услови.
Ако немате искуство, најдобро е во планините во зимски услови да се движите заедно со планинарски водичи регистрирани при Федерацијата за планинарски спортови во Македонија (ФПСМ).
Што треба да знаете ако во зимски услови учестувате во планинарска акција?

ПРЕВЗЕМИ МАТЕРИЈАЛ: Сигурно движење низ планини во зимски услови

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search