Комисија за планинарски патеки

КПП Новости

  • НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ – ПОВИК May 26, 2023НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ - ПОВИК
    Почитувани планинари, членови на ФПСМ. Комисијата за планинарски патеки (КПП) при ФПСМ со цел за воведување на добри пракси во планинарството организира Национален ден на планинарските патеки (НДПП) кој ќе се реализира со уредување и бележење на планинарски патеки на целата територија на Република ...
  • Брошура за планинарско пешачки маркации низ Европа September 2, 2022Брошура за планинарско пешачки маркации низ Европа
    Референтна книга за тоа како се прави обележувањето на патеките во Европа. Како еден од видливите резултати на проект Е+ (Еразмус плус), ЕУМА чии чија членка и партнер во проектот е и ФПСМ,  ја објавуваме заедничката брошура за ознаки за маркирање на пешачки и планинарски ...
  • ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ НА СКОПСКА ЦРНА ГОРА September 26, 2021
    Со оглед на растечкиот тренд на активности на отворено, и се поголема фреквенција на посететители на Скопска Црна Гора, се наметнува потреба од систематизација на патеките на оваа планина. Во насока на нивно систематизирање и поврзување се наметнува потреба од создавање на електронски GPS ...

Share This: