Редовно Собрание на ФПСМ

 In Новости

Редовно Собрание на Федерација на планинарски спортови на Македонија, 04 мај (сабота) 2019 година, големата сала во зградата „Даре Џамбаз“ – Скопје.
… Извештај за работата на Федерацијата за изминатиот мандатен период, Финансов извештај, Програма на ФПСМ, Одлука за измена и дополнување на Статутот на ФПСМ, Формирање нови работни тела – комисии,…

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search