ЗА ЕУМА – ЕВРОПСКИ ПЛАНИНАРСКИ АСОЦИЈАЦИИ

 In Новости

ЕУМА – ЕВРОПСКИ ПЛАНИНАРСКИ АСОЦИЈАЦИИ

EUMA – EUROPEAN MOUNTAINEERING ASSOCIATIONS

https://www.european-mountaineers.eu/

https://www.facebook.com/EuropeanMountaineers

Европското планинарење со бројки:

 • 2,675,228 планинари во 27 асоцијации од 25 земји
 • 159,500 километри планинарски патеки
 • 2,878 планинарски домови и засолништа
 • 4,335 качувачки локации

ФПСМ е еден од основачите на ЕУМА.

ЕУМА

 • Ние сме организација која консолидира европски планинарски асоцијации од 25 земји со приближно 3 милиони членови.
 • Полноправно членство имаат 24 асоцијации, додека придружно членство имаат 3 асоцијации.
 • Настојуваме да го вклучиме планинарењето меѓу приоритетите на Европската унија како важен фактор за квалитетен живот и да бидеме признаени како партнер на тема планинарење во дијалогот со институциите на Европската Унија.
 • Се залагаме за: слободен и одговорен пристап до планините, зашто планините се за сите. Тие треба да бидат живеалиште за сите живи суштества каде ќе живеат во хармонија и со заемна почит. Основно право на човекот е да ужива во таа околина, без да ја уништува или нарушува кревката еколошка рамнотежа.
 • Посветеност за заштита на планинската околина.
 • Европски дух на заедништво: планинарењето ги надминува границите и предрасудите.

МИСИЈА НА ЕУМА

 • Ние сме гласот на европските планинари.
 • Ние го разбираме планинарењето како спортски активности на сите планини и качувачки локалитети (пешачење, планинарење, качување) и сите дополнителни активности (образование, волонтерско водење, еколошка свест, планинарски патеки, планинарски домови и качувачки локалитети).
 • Се залагаме за слободен и одговорен пристап до планините и качувачките локалитети како фундаментално право на сите.
 • Промовираме:  одговорно планинарење (заштита на природата и безбедност на планините) што ги врамнотежува интересите на планинарите со барањата за разумно користење.
 • Планинарење како основен придонес за кохезија во Европа.
 • Одржлив развој на планинските региони и на нивните жители.
 • Соработуваме со европските институции каде ќе ги претставуваме интересите на нашите членови.
 • Ја охрабруваме соработката меѓу нашите членови и партнери споделувајќи заеднички интерес.

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search