Инфо: Мапи на покривање со сигнал од сите мобилни

За планинарските водичи и за учесниците во планинарски акции.

Мапи на покривање на територијата на Република Македонија со сигнал од сите мобилни оператори во Република Македонија:

http://www.komuniciraj.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=269

Share This: