ИНФО СЕПТЕМВРИ

 In Новости

Почитувани планинарски водичи и кандидати за планинарски водичи,

 

Во текот на септември 2017 година се изведоа повеќе активности на отворено, како и активности за промоција на тие активности:

За жал, животот трагично го загуби Ивица Митровски, планинар и високогорец.

Комисијата за планинарски водичи ги поттикнува сите да ги споделуваат своите групни и лични планинарски активности на интернет страната или на FB профилот на Федерацијата за планинарски спортови на Македонија (ФПСМ).

При вашите планинарски активности обрнувајте големо внимание на безбедноста.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search