Категорија спортист – Спортска надеж

По основ на доставено Решение од Агенција за млади и спорт, со број 1473/100, за доделување на категорија спортист – Спортска надеж на спортисти од Федерацијата за планинарство на Северна Македонија, Ве известуваме дека избрани кандидати за потпишување на Договор за поддршка се:

1. Даниел Никола Јанков
2. Ивана Тошо Антова и
3. Ване Орданчо Бошев

Им честитаме и им посакуваме постигнување на поголеми резултати.

До младите кандидати кои оваа година не се стекнаа со поддршка од Агенцијата за млади и спорт, ги поттикнуваме да продолжат со нивната работа и ги упатуваме да активно се вклучат во работата на Младинската комисија при ФПСМ, со што ќе придонесат во постигнувањето на поголеми резултати за следната година.

Share This: