Меморандум за соработка помеѓу ФПСМ и Пакомак

 In Најава, Новости

Стратешко партнерство за заштита на животната средина.
Потпишан меморандум за соработка помеѓу Федерација за планинарство на Северна Македонија и Пакомак поддршка на заеднички активности и планирање на долгорочни стратегии за национално делување за заштитата на животната средина.

Комисија за животна средина при ФПСМ

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search