НИЗ ПЛАНИНА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

• Секогаш имајте компас и мапа од регионот во вашиот ранец.
• Секогаш знајте на која страна од светот се наоѓа местото од каде што тргнувате и каде што треба да стигнете.
• По можност, користите и ГПС уред.
• Мобилниот телефон да биде со полна батерија и по можност носете надворешен полнач (power bank).
• Секогаш известете ги вашите блиски и пријатели за текот на планинарската акција и во колку часот треба да ве очекуваат.
• Во текот на акцијата испраќајте координати од местото каде што се наоѓате со СМС преку бесплатната  апликација GPSTOSMS до лица кои знаат да ги прочитаат координатите и кои можат да ви помогнат.

Во итни случаи!!!!!!!
Јавете се на 195 – Центар за управување со кризи

 

Декември, Скопје     ФПСМ

Share This: