ОБУКИ ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ ВО 2023 ГОДИНА

Комисијата за планинарски водичи при ФПСМ ја објавува програмата за обука на планинарски водичи при ФПСМ за 2023 година.

Програмата можете да ја видите и превземете од следниот линк:

http://www.fpsm.org.mk/wp-content/uploads/2023/01/kpv-obuki-za-planinarski-vodici-2023.pdf

 

Share This: