Планината Беласица љубоморно ги крие своите убавини

При самото спомнување на планина Беласица веднаш би помислиле Сoмoларски, Колешински Водопади, мал дел Габровски Водопади или тромеѓјето Тумба. Да, и така е, но тоа е само северниот дел од падините на планината, Струмичка страна.
А колку од нас ја познаваат планината Беласица од јужната падина, Валандовскиот дел. Би додале малкумина, освен локалното население…

Повеќе: Беласица – валандовски дел

Share This: