Покана за презентација на Д-р Сашко Кедев

 In Комисија за високогорство и експедиции, Најава, Новости

Презентација на петте осумилјадарки на Д-р Сашко Кедев

Македонска Филхармонија, 13 декември 2022 год. во 19.00 часот.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search