Покана за презентација на Д-р Сашко Кедев

Презентација на петте осумилјадарки на Д-р Сашко Кедев

Македонска Филхармонија, 13 декември 2022 год. во 19.00 часот.

Share This: