ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА КУПУВАЧИТЕ: ОПАСНОСТИ ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ДЕРЕЗИ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ

 In Комисија за планинарски водичи, Новости

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА КУПУВАЧИТЕ: ОПАСНОСТИ ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ДЕРЕЗИ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ

Британскиот планинарски совет (BMC – British Mountaineering Council ) предупредува за опасните дерези кои се продаваат преку интернет. Во предупредувањето пишува:
Опремувањето за посета на планините во зима е скапо, имајќи ги во предвид цените на чизмите, цепините и дерезите. Затоа може да изгледа многу привлечна заштедата на пари ако купувате поевтина опрема преку Интернет. Но, внимавајте, тоа долгорочно може да ве чини многу повеќе отколку еден пар дерези.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – дерези купени преку интернет

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search