Презентации од висогорски акции – Светски ден на планината

По повод Светскиот ден на планината, на 6.12.2023 год. во Даре Џамбаз, ФПСМ и Комисијата за висогорски акции и експедиции, организираа Презентации од реализирани висогорски акции
По тој повод, во присуство на многубројна публика, на почетокот беа доделени Признанија, пријавени со извештаи и фотографии до Федерацијата, на учесници во разни високогорски акции.
Потоа, Презентации имаа д-р Здравко Јаќовски за Еверест (8.848 мнв), Хималаи и Ама Даблам (6.814 мнв) и Здравко Дејановиќ за Кхан Тхенгри (7.010 мнв)
кој се наоѓа на тромеѓето меѓу Кина, Киргистан и Казагстан.

Share This: