Презентација на планинарска опрема ОУ ” КОЧО РАЦИН ” Огњанци.

 In Најава, Новости
Планинарски спортски клуб Шкупи-Шбе Скопје, по повод 11 Декември  Светски ден на планината , реализираше предавање на тема: Презентација на планинарска опрема.
Презентацијата е одржана од страна на планинарски водич Рухиде Адили, каде учествуваа 60 ученици  од VI,VII и VIII  одделение во Подрачното основно училиште ” КОЧО РАЦИН ” Огњанци.
 
Klubi sportiv bjeshkatar Shkupi-SHBE  Shkup ,me rastin e 11 Dhjetorit  Dita botërore e malit,realizoi ligjërata në  temën:Prezantimi i pajisjeve bjeshkatare. 
Prezantimi u mbajt nga udhërrëfyesi bjeshkatar Ruhide Adili, ku morën pjesë 60 nxënës nga klasa VI,VII dhe VIII të shkollës fillore periferike “Koço Racin ” Ognjancë.
 
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search