Презентација на планинарска опрема ОУ ” КОЧО РАЦИН ” Огњанци.

Планинарски спортски клуб Шкупи-Шбе Скопје, по повод 11 Декември  Светски ден на планината , реализираше предавање на тема: Презентација на планинарска опрема.
Презентацијата е одржана од страна на планинарски водич Рухиде Адили, каде учествуваа 60 ученици  од VI,VII и VIII  одделение во Подрачното основно училиште ” КОЧО РАЦИН ” Огњанци.
 
Klubi sportiv bjeshkatar Shkupi-SHBE  Shkup ,me rastin e 11 Dhjetorit  Dita botërore e malit,realizoi ligjërata në  temën:Prezantimi i pajisjeve bjeshkatare. 
Prezantimi u mbajt nga udhërrëfyesi bjeshkatar Ruhide Adili, ku morën pjesë 60 nxënës nga klasa VI,VII dhe VIII të shkollës fillore periferike “Koço Racin ” Ognjancë.
 

Share This: