Претседателството на ФПСМ, XIV седница

Претседателството на ФПСМ, XIV седница, во проширен состав со Претседателите на комисиите.

Oдржана на ден 26.12.2023 година (вторник) со почеток во 17.00 часот, во просториите на ДХО „ Даре Џамбаз“ сала бр.5

Претставени приоритетни активности на ФПСМ за 2024 год., изнесени плановите на комисиите при ФПСМ и разгледан предлог планот на новото зонирање на заштитни зони на НП Маврово.

Share This: