Проект „10 Планинарски водичи жени“

ПОВИК

Комисијата за планинарски водичи при ФПСМ (Федерација за планинарство на Северна Македонија), ги повикува сите заинтересирани планинарки од Општина Гостивар, да се пријават на Обука за планинарски водичи – жени во Категорија А1 (Планинарење по лесни патеки во летни услови).

Обуката е бесплатна за 10 учеснички, поради обезбедената финансиска поддршка од Општината Гостивар.

Обуката за планинарски водичи – жени ќе трае 6 дена, распоредени во 3 викенди во септември 2022 (02 – 04, 09 – 11 и 17 – 18.09.2022)

Подготовката за Обуката за планинарски водичи ќе започне во јули со Приемен испит и со Основна школа која ќе се одвива во попладневните и вечерните часови.

Кој може да се пријави на Обуката за планинарски водичи - жени?

Општи услови се за пријавување на Обуката:

 • Навршени 18 години;
 • Најмалку IV степен образование (завршено средно училиште);
 • Документирана планинарска активност;
 • Способност за самостојно движење.

Каде ќе се одвива Обуката за планинарски водичи - жени?

Во просториите на Youth and Community Center до Градскиот парк во Гостивар, и на планинските терени на Шар Планина.

Пријавување до 1 јули на: kpv@t.mk

Горан Николоски: 070200506

Александар Стојановски: 078225034

THIRRJE

Komisioni për udhërrëfyes malor pranë Federatës Bjeshkatare të Maqedonisë së Veriut (FBMV) i fton të gjithë bjeshkatarët e interesuara nga Komuna e Gostivarit, të paraqiten në Trajnimin për udhërrëfyes malor- femra në Kategorinë A1 (Bjeshkatari-ecje malore nëpër shtigje të lehta në kushte verore).

Trajnimi ëhstë pa pagesë për dhejtë pjesëmarrës, për shkak të përkrahjes së siguruar financiare nga Komuna e Gostivarit.

Trajnimi për udhërrëfyes malor- femra do të zgjat 6 ditë, të shpërndarë në tre vikende në muajn shtator 2022 (02 – 04, 09 – 11 dhe 17 – 18.09.2022).

Përgatitjet për Trajnimin për udhërrëfyes malor do të fillojë në muajn korrik me provim pranues dhe shkollë bazike e cila do të zhvillohet  në orët e pasditës dhe në orët e mbrëmjes.

Kush mund të paraqitet në Trajnim për udhërrëfyes malor- femra?

Kushtet e përgjithshme për paraqitje në Trajnim :

 • Të ketë mbi 18 vjec
 • Më së paku të ketë kryer arsimin e mesëm
 • Aktivitet të dokumentuar të malit;
 • Aftësi për të lëvizur në mënyrë të pavurur

Ku do të zhvillohet Trajnimi për udhëheqës malor- femra ?

Në hapësirat e Youth and Community Center tek parku I qytetit në Gostivar dhe në terrenet malore në Malin Sharr.

Paraqitja në (më 1 korrik): kpv@t.mk

Goran Nikollovski: 070200506

Aleksandar Stojanovski: 078225034

DUYURU

Kuzey Makedonya Dağcılık Federasyonu’na (FPSM) bağlı olan “Dağcılık Rehberleri Çalışma Komisyonu”, Gostivar Belediyesi'nde ikamet eden ve ilgilenen tüm kadın dağcıları, A1 Kategorisinde (yaz koşullarında kolay parkurlarda yürüyüş) “Kadınlar için Dağcılık Rehberlik” eğitimine başvurmaya davet ediyor.

Gostivar Belediyesi tarafından sağlanacak maddi destek yardımıyla, eğitime 10 kadın katılımcı ücretsiz katılacaktır.

“Kadınlar için Dağcılık Rehberi” eğitimi toplamda 6 gün sürecektir. Grup dağılımları Eylül 2022'de 3 değişik hafta sonuna dağıtılacaktır. (Eylül 02 - 04, Eylül 09 - 11 ve Eylül 17 - 18)

“Kadınlar için Dağcılık Rehberi” ön eğitim hazırlıkları Temmuz 2022 ayında öğleden sonra ve akşam saatlerinde gerçeklenecek Giriş Sınavı ve Temel Öğretim Dersleri ile başlayacaktır.

“Kadınlar için Dağcılık Rehber”liği eğitimine kimler başvurabilir ?

Eğitime başvurmak için genel koşullar şunlardır:

 • 18 yaşın tamamlanmış olması;
 • Liseden mezun olmak;
 • Belgelenmiş dağcılık faaliyetine sahip olmak;
 • Bağımsız hareket edebilmek.

“Kadınlar için Dağcılık Rehber”liği eğitimi nerede yapılacaktır ?

Gostivar'daki şehir parkı'nın yanında yer alan “Gençlik ve Toplum Merkezi“i tesislerinde ve Şar Dağı'nın dağlık arazilerinde gerçeklenecektir.

Kayıt e-mail posta adresi (1 Temmuz'a): kpv@t.mk

Goran Nikoloski: 070/200506

Aleksandar Stojanovski: 078/225034

Share This: