Состанок на Балканската планинарска унија (БМУ) на островот Мљет

 In Новости

На островот Мљет (Р. Хрватска) од 30 мај до 1 јуни беше одржан 15 состанок на Балканската планинарска унија (БМУ). Присутни беа претставници од сите 10 национални планински сојузи (Албанија, БиХ, Црна Гора, Бугарија, Грција, Македонија, Словенија, Србија, Турција и земјата домаќин Хрватска). За прв пат присутни беа сите 10 претседатели на планинарските сојузи. Како гости во работата учествуваа и претседателот на Клуб Алпино Италиано (КАИ), како и претседателката на Европската пешачка федерација (ЕРА). На состанокот се дискутираше за работата и акциите на БМУ во изминатата година, како и за планираните активности за наредниот период. Учесниците ги поздрави Проф.д-р Јовица Угриновски, претседател на БМУ, проф.д-р Хрвоје Краљевиќ, претседател на Хрватскиот планинарски сојуз (ХПС), г-дин Перо Матана, претседател на општинското собрание на островот Мљет и г-дин Нико Стјепковиќ, од името на Планинарскиот сојуз на Дубровничко-неретванска жупанија. По повод 140 годишнината од хрватското планинарство прикажан беше филм за историјатот и организацијата на ХПС.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search