Средба на клубови во ФПСМ од полошкиот регион

 In Најава, Новости

Средба на клубови во ФПСМ од полошкиот регион, 27.04.2023 год. 18:00 ч. Нов музеј на Тетово, домаќини, координаторте за регионот Јован Божиновски и Исмет Шурбан, членови на Претседателството на ФПСМ.

Размена на искуства, информации за функционирање, проблеми и планови на клубовите, планинарски патеки, планинарските домови, забрана за пристап во шума, процедури за посета на национални паркови

Планирање идни заеднички регионални и национални активности, нивна взаемна поддршка и промовирање.

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search