Средба на клубови во ФПСМ од Скопски регион

Средба на клубови во ФПСМ од Скопски регион, 10.05.2023 год. 18:00 ч. сала бр.5, ДХО Даре Џамбаз – Скопје, координатор за регионот Марина Стоиловска.

Реализирани активности и програма за следниот период, планирање идни заеднички регионални и национални активности, нивна взаемна поддршка и промовирање.

Размена на искуства, информации за функционирање, проблеми и останати планови на клубовите, планинарски домови, младински кампови, промоција на нови региони…

Share This: