ЗА БЕЗБЕДНА ПОСЕТА НА ПЛАНИНИТЕ ВО ЗИМА БИДЕТЕ ПОДГОТВЕНИ И ОДГОВОРНИ

 In Комисија за планинарски водичи, Центар за Стручно Оспособување

Колку што посетата на планините во зимскиот период може да донесе радости и убави моменти, толку може да биде опасна, ако сте неподготвени и неодговорни.

Ги молиме сите посетители на планините да ги почитуваат правилата, бидејќи движењето низ планина со несоодветна облека и опрема во зимски период е опасно.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search