Членови на Медицинска комисија

Проф. Др. Јовица Угриновски

e-mail: jugrinovski@gmail.com

 

Др. Соња Мавродиева Георгиевска – ПСК Голак,  Делчево

e-mail: smavrodieva2002@yahoo.ca

 

Др. Реџеп Абдиу, офтамолог – ПСК  Игл, Тетово

e-mail: rexhepabdiu@gmail.com

 

Др. Христифор Саракинов – стоматолог (орален хирург) ПСК H2O, Скопје

e-mail: rikisar@gmail.com

 

Др. Ѓорѓи Бошначки – општа медицина, ПСК Кожуф, Гевгелија

e-mail: dr.gorgibosnacki@yahoo.com

 

Share This: