КПП Новости

  • ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ НА СКОПСКА ЦРНА ГОРА September 26, 2021
    Со оглед на растечкиот тренд на активности на отворено, и се поголема фреквенција на посететители на Скопска Црна Гора, се наметнува потреба од систематизација на патеките на оваа планина. Во насока на нивно систематизирање и поврзување се наметнува потреба од создавање на електронски GPS ...
  • ПОВИК ЗА КАНДИДАТИ ЗА МАРКАЦИСТИ 2021 December 17, 2020ПОВИК ЗА КАНДИДАТИ ЗА МАРКАЦИСТИ 2021
    Кандидатот треба да: – има завршено минимум средно образование и возраст од најмалку 18 години; – да е во добра здравствена состојба; – да е најмалку пет години активен член во планинарскиот клуб и во активностите во системот на планинарење; – да е добро физички и психички подготвен; – ...
  • Поставување на Инфотабли на Водно и Скопска Црна Гора November 2, 2020Поставување на Инфотабли на Водно и Скопска Црна Гора
    Во текот на изминатиот викенд преку Програмата за развој и соработка од Република Чешка, а преку Амбасадата на Р. Чешка во рамки на Пилот проект за означување на планинарски патеки на планината Водно и една планинско велосипедска патека на Скопска Црна Гора, поставени се ...

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search