Меѓународен ден на водата

Со цел зголемување на меѓународниот фокус на прашањата поврзани со водата и да ги инспирира луѓето и организациите да преземат мерки со цел да се направи позитивна разлика во животите на другите, Обединетите нации го прогласија 22 март за ДЕН НА ВОДАТА.
Традиционално и оваа година, спелеонуркачкиот клуб Врело од Скопје , Ве поканува на спортско рекреативниот центар Матка, по повод денот на водата.
ПОКАНА превземи: Светски ден на водата

Share This: