Меѓународен ден на водата

 In Новости

Со цел зголемување на меѓународниот фокус на прашањата поврзани со водата и да ги инспирира луѓето и организациите да преземат мерки со цел да се направи позитивна разлика во животите на другите, Обединетите нации го прогласија 22 март за ДЕН НА ВОДАТА.
Традиционално и оваа година, спелеонуркачкиот клуб Врело од Скопје , Ве поканува на спортско рекреативниот центар Матка, по повод денот на водата.
ПОКАНА превземи: Светски ден на водата

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search