Планинарски марш Даре Џамбаз

ПСЗ „Козјак“ – Прилеп, на ден 10.04.2016 недела, ќе организира традиционален планинарски марш, посветен на основоположникот на планинарството во Р. Македонија, Даре Џамбаз.

ПАТЕКА : Прилеп – с.Дупјачани – Сурун – старо македонски гробници – Горно Село – ман. св Богородица(Трескавец) – Маркови Кули – карпести гробници – ман.св Архангел Михаил – црква св. Димитрија – Варош (амфитеатар).

Патеката е со должина од 16 км. и изобилува со културно историски споменици.

Задолжително пријавување.

dare dzambaz234

dare dzambaz 123

ПРОГРАМА превземи: ПОКАНА Пл. марш Даре Џамбаз

ПРИЈАВА превземи: ПРИЈАВА за учество