НИЗ ПЛАНИНА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

 In Комисија за планинарски водичи, Новости

• Секогаш имајте компас и мапа од регионот во вашиот ранец.
• Секогаш знајте на која страна од светот се наоѓа местото од каде што тргнувате и каде што треба да стигнете.
• По можност, користите и ГПС уред.
• Мобилниот телефон да биде со полна батерија и по можност носете надворешен полнач (power bank).
• Секогаш известете ги вашите блиски и пријатели за текот на планинарската акција и во колку часот треба да ве очекуваат.
• Во текот на акцијата испраќајте координати од местото каде што се наоѓате со СМС преку бесплатната  апликација GPSTOSMS до лица кои знаат да ги прочитаат координатите и кои можат да ви помогнат.

Во итни случаи!!!!!!!
Јавете се на 195 – Центар за управување со кризи

 

Декември, Скопје     ФПСМ

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search