Обука за планинарски водичи при ФПСМ 2017 година

Повеќе детали за обуките за Планинарски водичи во ФПСМ во 2017 година ќе најдете во документот
Обуки за планинарски водичи 2017.docx

Share This: