ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ НА СКОПСКА ЦРНА ГОРА

 In Комисија за планинарски патеки, Новости

Со оглед на растечкиот тренд на активности на отворено, и се поголема фреквенција на посететители на Скопска Црна Гора, се наметнува потреба од систематизација на патеките на оваа планина. Во насока на нивно систематизирање и поврзување се наметнува потреба од создавање на електронски GPS записи и елаборати за истите. Се издвојуваат повеќе патеки со оглед на тоа дека се често посетени, но и врз основа на сознанија дека на истите често се случува губење на посетителите поради слаба, до непостоечка сигнализација и вкрстување со голем број на локални селски патеки кои ги користат селаните и сточарите од тоа подрачје.

За таа цел Комисијата за планинарски патеки со помош на Амбасадата на Република Словенија и словенечките фирми во Македонија спроведе проект за расчистување и бележење со планинарска сигнализација на дел од патеките на Скопска Црна Гора.

Скопска Црна Гора, според туристичко-географската положба и орографските карактеристики, прошарана со многу живописни долини и водотеци, буен растителен и животински свет, благопријатна клима, богата со селски населби што како венец се наредени едно до друго со автентична традиционална архитектура, убаво обработени лозја, овоштарници, ливади и бавчи, многубројни бачила и воденици, покрај кои се изградени нови и модерни станбени објекти, претставува простор што заслужува внимание. Според бројот на црквите и манастирите од кои некои имаат огромно значење и вредност, многумина оваа планина ја нарекуваат Света Гора, а различните етникуми, ја отсликуваат целата мултиетничка и мултикултурна Македонија.

Планината, сообраќајно е добро поврзана, а релативно добриот асфалтен пат се искачува до највисоките делови, нудејќи прекрасни панорамски глетки кон Скопско. Од центарот на Скопје, преку Кучевиште, Побожје, Бродец, има околу 30-тина километри и висинска разлика од 1000-1300 метри и еден час релаксирано возење.

Од селото Љубанци, Раштак, Булаќани па се до крајниот дел кон Арачиново, Скопска црна гора е поврзана со испреплетени шумски патишта, а до секое од селата води асфалтиран пат и редовен градски сообраќај.

Оваквото поврзување на Скопска Црна Гора дава убава можност да се испланираат различни прошетки низ чистите и незагадени планински делови, а свежиот и пријатен воздух, сончевото време далеку од маглите во подножјето.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search