ПОКАНА: ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН НА ФРУШКА ГОРА

Покана од: Планинарски сојуз на Србија
ПСД Железничар – Нови Сад

ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН НА ФРУШКА ГОРАWatch Full Movie Online Streaming Online and Download

Спортско рекреативната манифестација со меѓународен карактер ,,Планинарски маратон на Фрушка гора,, ќе се одржи на 23 и 24 април 2016 година.

Повеќе информации во канцеларијата на ФПСМ или на е-страница:
http://www.fruskogorski-maraton.com/

Share This: