Презентации и панел дискусија по повод Денот на планината 2022

Можно е да е слика од текст кој вели „фበсм покана за обележуване на денот на планината 2022 програма: 1. излагана на лични високогорски искуства во 2022 година од 18-19:40 часот 2. панел дискусија за формиране на македонска хималаска експедиција 19:40-20 часот 1. миленка шаровик- Khan Tengri 7010m 2. лазо миновски-маnаѕlц 8163m 3. здравко дејановик- Lhotse 8.516m 4. златко јаковски- Denali 6190m 22.12.2022четврток четврток 18-20 часот даре цамбаз ул. 11 октомври 42a, 1000 скопје“

Share This: