ПРОМЕНЕТ КАЛЕНДАР НА НАТПРЕВАРИ

 In Комисија за планинарска рекреација, Новости

КАЛЕНДАР НА НАТПРЕВАРИ

1 и 2 коло            26.03-27.03.2022           Водно ДПС Трансверзалец

3 и 4 коло            16.04-17.04.2022          

5 и 6 коло            21.05-22.05.2022          

7 и 8 коло            11.06-12.06.2022           Огражден   ПК Ентузијаст

9 и 10 коло           17.09-18.09.2021           Попова шапка  ПК Јелак

 

КУРС ПО ОРИЕНТАЦИЈА 

Место на одржување :

1.Водно                      15  – 17.04.2022

2.Беласица                10 – 12.06.2022

– Програма и предавачи дополнително ќе се определат

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search