ПРОМЕНЕТ КАЛЕНДАР НА НАТПРЕВАРИ

КАЛЕНДАР НА НАТПРЕВАРИ

1 и 2 коло            26.03-27.03.2022           Водно ДПС Трансверзалец

3 и 4 коло            16.04-17.04.2022          

5 и 6 коло            21.05-22.05.2022          

7 и 8 коло            11.06-12.06.2022           Огражден   ПК Ентузијаст

9 и 10 коло           17.09-18.09.2021           Попова шапка  ПК Јелак

 

КУРС ПО ОРИЕНТАЦИЈА 

Место на одржување :

1.Водно                      15  – 17.04.2022

2.Беласица                10 – 12.06.2022

– Програма и предавачи дополнително ќе се определат

 

Share This: