Средба БАЛКАН БЕЗ ГРАНИЦИ

 In Новости

ПАОК ЕНТУЗИЈАСТ од Струмица, ќе ја организира по шеснаесети пат меѓународната традиционална планинарска средба БАЛКАН БЕЗ ГРАНИЦИ на планината БЕЛАСИЦА, врв ТУМБА 1881 м.
Средбата ќе се одржи на ден 21.08.2016 г. (Недела), на тромеѓето (Македонија, Бугарија, Грција) на планината БЕЛАСИЦА, врвот ТУМБА 1881 м., каде ќе бидат присутни планинари-љубители на природата од Македонија,Бугарија и Грција

ПОВЕЌЕ на:

https://www.facebook.com/events/143699872728219/

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search