ЧЕСТИТКА

 In Комисија за високогорство и експедиции, Најава, Новости

Честитки за Проф. Д-р. Сашко Кедев од Федерацијата за планинарство на Северна Македонија, му посакуваме уште многу успешни искачувања и добро здравје.

                      К2 – 8.611 m.                              Broad Peak – 8.051 m.

 

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search