Наградата за заштита на планините за 2022 година

 In Новости

УИАА, Меѓународната федерација за качување карпи и планинарење, го отвори процесот за поднесување предлози за Наградата за заштита на планините за 2022 година (UIAA Mountain Protection Award 2022).

Обединетите Нации ја прогласија 2022 година за Меѓународна година на одржлив развој на планините, при што владите и организациите се поканети да ја промовираат важноста за зачувување и одржливо користење на планинскиот екосистем.

Повеќе детали за процесот на апликација и за досегашните наградени проекти, прочитајте на линкот: https://theuiaa.org/uiaa/2022-uiaa-mountain-protection-award-launched/  

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search