Младинска секција од ЗПСК ШАРИ Гостивар во Кркларели, Република Турција

 In Комисија за млади, Најава, Новости

Младинска секција на планинарскиот клуб ЗПСК ШАРИ Гостивар составена од шест члена: Окан, Онур, Јусуф, Бесарт, Бесат и Елмедина, од 04 до 14 октомври 2021 година престојуваше во Кркларели, Република Турција.

Во рамките на проектот OBESTOP, поддржан од ERASMUS + програмата за образование, обуки, млади и спорт, беше одржана работилница OBECITY, каде што младинската секција Дрим Тим на ЗПСК ШАРИ од Гостивар, заедно со учесници од Италија, Шпанија, Унгарија, Србија и Турција, споделија свои искуства за влијанието на планинарењето врз исхраната и глобалниот проблем со угоеноста и дебелината.

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search