Покана од БиХ: Лупоглав 2015

Меѓународно меморијално искачување ,,Лупоглав 2015,,, Босна и Херцеговина, може да го превземето од:

http://psbih.ba/medunarodni-memorijalni-uspon-lupoglav-2015-2/

Share This: