Презентации и панел дискусија по повод Денот на планината 2022

 In Новости

Можно е да е слика од текст кој вели „фበсм покана за обележуване на денот на планината 2022 програма: 1. излагана на лични високогорски искуства во 2022 година од 18-19:40 часот 2. панел дискусија за формиране на македонска хималаска експедиција 19:40-20 часот 1. миленка шаровик- Khan Tengri 7010m 2. лазо миновски-маnаѕlц 8163m 3. здравко дејановик- Lhotse 8.516m 4. златко јаковски- Denali 6190m 22.12.2022четврток четврток 18-20 часот даре цамбаз ул. 11 октомври 42a, 1000 скопје“

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search