ЧЕСТИТКИ за Александар Кирковски, Мон Блан за 9 часа и 58 минути

 In Комисија за високогорство и експедиции, Новости

ЧЕСТИТКИ за Александар Кирковски, кој на 23.07.2018 година, реализираше соло брзинско искачување на највисокиот алпски врв Мон Блан 4.810 мнв, од потешката и подолга италијанска страна, за 9 часа и 58 минути.

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search