Планинарски марш Даре Џамбаз

 In Новости

ПСЗ „Козјак“ – Прилеп, на ден 10.04.2016 недела, ќе организира традиционален планинарски марш, посветен на основоположникот на планинарството во Р. Македонија, Даре Џамбаз.

ПАТЕКА : Прилеп – с.Дупјачани – Сурун – старо македонски гробници – Горно Село – ман. св Богородица(Трескавец) – Маркови Кули – карпести гробници – ман.св Архангел Михаил – црква св. Димитрија – Варош (амфитеатар).

Патеката е со должина од 16 км. и изобилува со културно историски споменици.

Задолжително пријавување.

dare dzambaz234

dare dzambaz 123

ПРОГРАМА превземи: ПОКАНА Пл. марш Даре Џамбаз

ПРИЈАВА превземи: ПРИЈАВА за учество

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search