ЗАВРШЕН СОСТАНОК НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ ЕРАЗМУС +

 In Новости, Центар за Стручно Оспособување

 

 

На 1 – 2 декември 2022 година, во зградата на Германскиот планинарски сојуз (DAV) во Минхен, Германија, беа одржани последните состаноци во рамките на Еразмус + проектот „ЕУМА – подобрување на доброто владеење во качувањето карпи и планинарењето во Европа“, во кого ФПСМ имаше плодно учество. Во текот на двата дена, 40-на учесници во проектот од партнерските организации (германскиот, словенечкиот, чешкиот, австрискиот, македонскиот сојуз, од двете асоцијации ЕУМА и ЕРА – Европска пешачка асоцијација, како и претставници од други планинарски сојузи од цела Европа учествуваа  на состаноците на трите работни групи (Домови, Патеки и Качувачки локалитети), како и на пленарната седница со сите учесници. Во текот на состаноците, воведни зборови имаа Претседателот и Генералниот Секретар на ЕУМА, Роланд Штирле и Андреас Ашабер, претходниот Претседател на Германскиот планинарски сојуз Јозеф Кленер, кои ги претставија досегашните остварувања со проектот. Презентации на резултатите, но и на наредните чекори (обуки и стратегија) имаа и претседателите на Работните групи (Домови, Патеки и Качувачки локалитети), како и претставниците од италијанската компанија која ја изработуват интернет страната на ЕУМА и податочната база со илјадници планинарски домови, планинарски патеки и качувачки локалитети низ Европа.

Дел од вредните резултати кои произлегоа од проектот се: евидентирани илјадници планинарски домови и патеки и качувачки локалитети низ Европа, евидентирани техничките параметри и функционалности во домовите и направена нивна анализа, во соработка со ЕРА е испечатена брошура со карактеристики на обележување на патеки низ цела Европа, направена е анализа за статусот, трендовите и перспективите на планинарските домови во Македонија, одржани мултиплицирачки настани за домови, патеки и качувачки локалитети, итн.

Од страна на ФПСМ во проектот учествуваа: др. Снежана Трпевска, Симончо Симоновски, Живко Темелковски, Бобан Стефановски, Горан Николоски и Владимир Трповски од Македонската спортско качувачка федерација, како соработник на ФПСМ.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search