ПРВА Менторска средба

 In Комисија за планинарски водичи, Најава, Новости

На 20.11.2022, во објектот на ФПСМ и во околината на Средно Водно, над Скопје, беше одржана првата средба на Менторите на приправничките акции во Категориите А1 и Б1. Присутни беа 16 учесници и се разви многу конструктивна дискусија за текот и предизвиците на приправничките акции, изведба на инструкциите во текот на акциите и предлози за унапредување на приправничките акции. Како да се поттикне едукацијата во планинарските клубови, како да се организираат масовни планинарски акции, да се поедностават документите за подготовка и извештаите за приправнички акции, да се интензивира едукацијата за водичи во источниот дел од државата, да се одржат регионални менторски средби беа само дел од темите за кои се разговараше.

Покрај теоретскиот дел, работевме и на терен: практична употреба на планинарски стапчиња, изработка на хоризонтална ограда од јаже, и имобилизација повредени.

Менторите се еден многу значаен сегмент од целиот процес на едукација на водичите во ФПСМ, на кои КПВ и во иднина ќе посвети внимание.

 

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search