Конференција „Жени на височини“

Почитувани,
УИАА, во соработка со Swiss Alpine Club, Swiss SportClinic, SGGM (Swiss Society for Mountain Medicine) и ISMM (International Society for Mountain Medicine), организира конференцијата „Жени на височини“.
Конференцијата со многу интересни теми и учесници се одржува на 10 и 11 септември 2022 во Швајцарија.
Повеќе детали за конференцијата на линкот: https://theuiaa.org/uiaa/register-for-women-going-to-altitude-conference/
Пријавете се на линкот: https://theuiaa.typeform.com/to/e5wCQeuy

Share This: